Modele documente financiar contabile

Modele documente financiar contabile

Fișa de post Contabil Șef-modèle fișa de post gratuit, editabil, conținut orientativ. Descărcați fișier editabil (. doc) sau Gata de résur (. pdf). DIN Punct de l`exercice fiscal, în CEEA CE privește taxons PE valoarea adăugată, la art. 301 alin. (2) DIN codul fiscal se stipulează că în situația în care nu sunt îndeplinite condițiile și formalitățile de exercitare a dreptului de déducere în perioada fiscală de declarare sau în cazul în care nu s-au primit documentele de justification are a taxei PE valoarea adăugată , persoana impozabilă își poate exercita dreptul de déducere prin decontul perioadei fiscale în care sunt îndeplinite aceste condiții și formalități sau printr-un DECONT Ulterior, dar nu pentru mai mult de Cinci Ani consecutivi, Începând Cu Data de 1 ianuarie a anului Care urmează celuJe în Care a luat naștere dreptul de déducere. -inteligenta (gandire Logica, Memorie, capacitate de Analiza si Sinteza); -capacitate de organizare si conducere a activitatii serviciului; -capacitate de a prelucra informatiile, de a le interprétation si de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate Altor factori decizionali; -corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principiala in relatiile cu oamenii; Este important de subliniat faptul că documentele reconstituite vor Purta în mod obligatoriu şi vizibil menţiini “duplicat”, Cu specificarea numărului şi Datei dispoziţiei pe baza căreia s-a făcut Reconstituirea. Documentele reconstituite taiate baza legală pentru efectuarea înregistrărilor în contabilitate.

. Când dispariţia documentelor se datorează însuşi conducătorului unităţii, măsurile de reconstituire se UAI de către plafalţi Membri ai directive de Administraţie. În condiţiile în Care documentul pierdut a fost întocmit de către Unitate Într-un singur exemplar, Reconstituirea acestuia se face urmând aceleaşi proceduri prin care a fost întocmit documentul original, menţionându-se în antetul documentului că este reconstituit, şi stă la baza înregistrărilor în contabilitate. -Este consulta de catre habiliatile functionale ALE Societatii in legatura cu problemele referitoare la activitatea serviciului; -raspunde de consemnarea corecta si la timp, in scris, in momentul efectuarii EI, dans documente justificatif a oricarei operatii Care afecteaza patrimoniul Societatii si de inregistrarea cronologica si Sistematica in evidenta contabila a documentelor justificatif en conformitate cu prevederile legale in vigoare; Habiliatea Y achiziționează un autoturism de la o persoană Fizică. Documentul de achiziție a fost contractul de vânzare-cumpărare, Care însă nu a ajuns la Departamentul Contabil, fiind pierdut de persoana Care s-a ocupat de tranzacție – unul dintre asociați, Care a plătit automobilul DIN Coruptia PROPRII. -sa posede cunostinte temeinice in CEEA CE priveste sistemul organizatoric si Financiar-Contabil; -sa posede cunostinte solide in CEEA CE priveste legislatia in vigoare privind domeniul Financiar-Contabil; -sa probeze o Buna cunoastere a conducerii contabilitatii computerizate; -raspunde disciplinar, civil, matériel si pénal, pentru pagubele provocation unitatii prin executarea defectuoasa a atributiilor sau prin neexecutarea acestora.